Malý kapesní WiFi terminál

se čtečkami EAN a RFID uvnitř

Studie použitelnosti

jako serverové řešení

jako serverové řešení

Čtečky lze integrovat jako serverové řešení. Čtečky jsou připojené přímo na server. V tomto případě odpadá nákladné pořizování PC stanic (HW, OS, SW) na jednotlivých pracovištích. Takto lze vybudovat levně a rychle např. odvádění/sledování výroby přímo na míru zákazníka pro libovolný informační systém. Provoz, údržba a reakce na změny systému jsou rychlé a levné. Není nutné po každé změně akutualizovat např stovky stanic. Také lze operativně měnit nebo zřizovat další fyzické pracoviště v rámci výrobního procesu. více..

jako desktopové řešení

Čtečky lze integrovat přímo s klientskou stanici. To je ideální v případě, kdy stanice jsou součástí stroje nebo technologického celku. Snímání kódu nebo tagu je odesíláno a vyhodnoceno přímo na stanici. Díky obousměrné komunikaci obsluha nemusí sledovat monitor panelu. Stav může být zobrazován přímo na displeji čtečky.

Desktopové řešení lze provozovat současně se serverovým. Některé čtečky (libovolný počet) jsou připojené ke strojům a ostatní přímo na server. Není nutné provádět žádné úpravy. Lze také používat variantu, kdy čtečka je součástí WiFi sítě a cílový stroj je připojený pomocí pevné linky. Příklad jak integrovat v C# nebo VB.


jako desktopové řešení

Příklady použití a nasazení čtečky

pro MES systémy

pro MES systémy

Čtečky lze používat pro kombinované sledování a odvádění výroby. Není tedy nutné používat více čteček v průběhu výroby daného dílu, kdy některé operace se skenují pomocí EAN kódu a některé operace zase pomocí RFID tagu. Např. při lakování. Čtečka může být integrovaná jako desktopové i serverové řešení.

pro montáž

Čtečky lze používat při montáži výroby. Díky bezdrátové technologii a obousměrné komunikaci lze pípat díly kdekoliv do vzdálenosti stovky metrů. Obsluha vidí přímo na displeji čtečky stav pípaného dílu. Není nutná interakce v případě ovládacího panelu. Čtečka může být integrovaná jako desktopové i serverové řešení.


pro montáž

pro kontrolu

pro kontrolu

Čtečky lze používat při vstupní, výstupní nebo namátkové kontrole. Např. pípáním šarže či zjišťování stavu jednotlivého výrobku. Stačí parametrizovat danou čtečku pro tyto činnosti. Čtečka může být integrovaná jako desktopové i serverové řešení.


pro lakovny

Čtečky Ex lze používat pro snímání EAN kódů a RFID tagu v lakovnách a jiných prostorech s výbušným prosředím. I když se jedná o speciální edici, je čtečka plně kompatibilní s klasicku čtečkou eSemafor Lite. Více informací o specifikaci prostředí na dotaz.

pro lakovny