Malý kapesní WiFi terminál

se čtečkami EAN a RFID uvnitř